Saturday, December 15, 2012

Pemuda & Perubahan : Siri 1Katanya: "Tidak ada jalan bagi menggantikan Kapitalisme dengan
Sosialisme kecuali dengan revolusi." (Marxisme)

  Tokoh Revolusi: Marxisme

Pemuda dalam hubungan ini adalah medan yang subur untuk digunakan oleh semua aliran  yang mempercayai Strategi Perubahan. Revolusi dan Coup-de-tat yang telah berlaku dan akan  berlaku di seluruh dunia akan meletakkan asasnya kepada pemuda-pemuda dalam usaha  mencapai tujuan mereka itu.

Bagaimana pula sikap Islam dalam hubungan menggunakan golongan pemuda ini? Apakah 
peranan pemuda dalam perubahan Islam yang dicita-citakan? Apakah ciri-ciri Perubahan Islam itu? 

Kenapa mesti Pemuda? 
Kenapa fokus selalunya kepada pemuda? 
Kenapa pergantungan sentiasa kepada pemuda?


Pada logik Islam, apabila kita bergantung kepada pemuda, bukanlah bermakna kita melupakan 
peranan orang-orang dewasa dan juga orang tua, atau memperkecil-kecilkan kedudukan mereka 
seperti fahaman Korainisme di mana seorang pemimpin mereka selepas revolusi telah menuntut 
supaya dihapuskan kesemua orang-orang tua supaya tidak menjadi beban kepada negara

Pada hakikatnya usia muda seorang pemuda ialah usia yang penuh dengan cita-cita yang tinggi  dan darah yang gemuruh serta idealisme yang luas. Iaitu usia yang memberi pengorbanan dan  menebus semula. Usia yang menabur jasa, memberi kesan dan emosional. 

Dari sini usia muda pemuda dalam perkiraan Islam mempunyai tanggungjawab dan nilai yang  khusus dan kerana itu Rasulullah saw menekankan supaya pemuda-pemuda merasai demikian 
melalui sabdanya: 

'Ambillah peluang lima perkara sebelum datangnya lima perkara:- Usia muda kamu sebelum tua, masa sihat sebelum sakit, harta kekayaan kamu sebelum papa, masa hidup kamu sebelum mati, dan masa kosong kamu sebelum sibuk.'

Pemuda ialah suatu tenaga yang digunakan oleh Islam untuk membangunkan dan memakmurkan alam tetapi orang lain mempergunakan mereka untuk meruntuhkan umat manusia. 

Sesungguhnya masyarakat manusia hari ini penuh sesak dengan pemuda pemuda tetapi pemuda-pemuda ini hanyalah yang kosong, hanyut dan terbiar;

Kenapa perlu persiapan pemuda islam?
Ada beberapa gambaran yang berbeza di sekitar tugas seorang pemuda Islam dan 
matlamat dari persiapan mereka itu. Apakah matlamat utama dari persediaan pemuda
Islam ini? 

·         Adakah matlamatnya sekadar memelihara dirinya daripada kecundang oleh hawa nafsu dan dorongan-dorongan fitnah, atau setakat supaya dia menunaikan fardhu-fardhu wajib yang ditaklif oleh Allah dan meninggalkan segala larangan Allah? Adakah i u sudah mencukupi?

·         adakah matlamat persiapan seorang pemuda Islam bagi untuk menjalankan amal-amal kebajikan?

Matlamat utama persiapan pemuda-pemuda Islam hari ini ialah  untuk melaksanakan matlamat tercapainya 'Qawamah' (penguasaan) Islam terhadap masyarakat dan dunia. Ini memerlukan tugas para pemuda Islam bagi memindahkan pimpinan umat dari tangan jahiliah ke tangan Islam. Dan juga pemikiran, perundangan dan akhlak jahiliah kepada pemikiran, perundangan dan akhlak Islam

Tujuan 'manhaj' (method) Islam ialah untuk mengembalikan 'ubudiyah' manusia kepada Allah dalam segala urusan hidup mereka. Dalam bidang akhlak dan urusan  hidup, dalam bidang undang-undang dan pemikiran mereka. Ini bererti meruntuhkan asas-asas dan pusat-pusat yang menjadi tempat tegak dan berdirinya masyarakat jahiliah dan tamaddun materialisme. Di tempatnya pula ditanam asas-asas supaya tertegaknya sistem Islam.

Islam manhaj Perubahan

Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan (sehingga) menjadilah ugama itu semata-mata kerana kerana Allah. Kemudian jika mereka berhenti maka tidaklah ada permusuhan lagi melainkan terhadap orang-orang yang zalim.(Al-Baqarah;193)

Manhaj Rasulullah adalah manhaj perubahan
"Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang  kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah. Dan Aku tidak  pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."(Al-Kafirun1-6)

Cabaran Pemuda Islam 
 1. Cabaran syaitan dan hawa nafsu.
 2. Cabaran serangan pemikiran.
 3. Cabaran keruntuhan akhlaq.
 4. Cabaran kerajaan sekular.
 5. Cabaran putus asa dalam kerja Islam.
Persiapan Pemuda
 1. Fikrah Islam
 2. Tarbiyah dan ibdah yang mantap(Usrah)
 3. Akhlak yang mantap
 4. Tinggi ilmu pengetahuan(Thaqofah)
 5. Berani menyahut cabaran
 6. Tidak berputus asa(optimis)
Al-Fatihah buat Beliau

(Dipetik dari Buku "Pemuda dan Perubahan" oleh Al-Marhum Fathi Yakin seorang Tokoh Gerakkan Islam)

No comments: